ROT-avdraget

Vad är ett ROT-avdrag?ROT


Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som

ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller inära anslutning till en bostad som du

• äger och som du bor i eller har som fritidsbostad eller

• äger och som dina föräldrar bor i.

(fritidshus, hus och bostadsrätt)

 


Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden och med högst 50 000 SEK per person och år.

Mer information om hus-/ROT-arbete på Skatteverkets hemsida.